Tools
Issuu PDF Download

Ціннісні засади Нової української школи очима вчителів / Звіт

Звіт створений у рамках проекту Українського католицького університету "Простір освітніх ініціатив", що покликаний дослідити основні проблеми і тенденції розвитку освіти в Україні, сформувати практичні рекомендації з реформування української освітньої системи, а також апробувати запропоновані рішення в освітніх інституціях.

Report Document as copy-rights infringement
View All Pages For PDF Printing
All rights reserved to Tiny-Tools.com Privacy Policy